Vores planlagte konsultationer er beregnet til ca. 15 min, efter anbefaling fra sundhedsstyrelsen.

Mailkonsultation

Konsultationer pr. mail skal indeholde enkle og konkrete forespørgsler af ikke hastende karakter, som kræver supplerende spørgsmål fra lægens side.

Klinikken er pligtig til at besvare mailhenvendelser indenfor 5 hverdage fra modtagelsen. Vi tilstræber at besvare mails indenfor førstkommende hverdag.

I  weekends og helligdage vil der ikke blive besvaret henvendelser om receptfornyelser, tidsbestilling eller E-konsultationer via internettet .

Vi udfører følgende

Kontrol af blodtrykket og blodsukker, diabeteskontrol efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, diverse blodprøver, lungefunktionstest, hjertekardiogram, diverse forebyggelses opgaver, hjemmeblodtryksmåling, døgnblodtryksmåling, vaccinationer, mikroskopi af urin, livsstilssamtaler, kognitive samtaler, anerkendte psykometriske tests for depression, angst og demens m.m.

Opsøgende hjemmebesøg

Tilbydes og aftales forud med patienter over 75 år. Besøget varetages af sundhedsfagligt personale i lægehuset. Enten ved klinisk assistent eller sygeplejerske. Besøget opfølges efterfølgende af én af klinikken læger. Besøget dokumenteres i patientens journal.

Formålet med opsøgende hjemmebesøg er følgende:

  • At opnå indsigt i den ældres ressourcer og funktionsevne.
  • At identificere, forebygge og begrænse evt. begyndende sundhedsproblemer.
  • At vurdere og evt. revidere patientens samlede medicinforbrug.
  • At få kendskab til den ældres daglige livssituation for at kunne indgå som en kompetent samarbejdspartner i det tværfaglige sundhedsarbejde.

Klinisk personale

Der er ansat 4 faglige medarbejdere i klinikken, der varetager diverse funktioner som for eksempel: blodprøvetagning, blodtryksmåling, blodsukkermåling, udlevering af relevant materiale m.m.

Uddannelse

Praksis varetager videreuddannelse af nye læger.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Vi holder lukket fredag den 2/6-2023 grundet kursus

Denne dag og kun denne henviser vi til Hørning lægecenter på tlf. 86-921988

Telefontider

Akut opstået sygdom samt bestilling af video:
Mandag-fredag
kl. 08.00-09.00

Tidsbestilling af IKKE akutte tider- og medicinbestilling:
Mandag-fredag
Efter kl. 9.00 – 12.00

Konsultation efter aftale:

Mandag, tirsdag, onsdag: 08:00-11:00 og 13:00-15:00
Torsdag: 08.00-11:00 og 13.00-15.00
Fredag: 09:00-12:00. efter kl. 13 efter aftale

Ved lukning eller kursus:

Vores telefonsvarer vil den pågældende dag oplyse hvilken læge, der er vikar.

Akut konsultation visiteres telefonisk

Alle hverdag visiteres der telefonisk mellem kl. 08.00-.09.00 af klinik personalet

Ved akut opstået sygdom som for eksempel:
Nyopstået ondt i halsen, hoste med feber, ørepine, vejrtrækningsbesvær, blærebetændelse, akutte smerter m.m.

Man kan ikke bruge akut konsultation til
sygdomsproblematikker som har stået på gennem længere tid, diverse attester, sygemeldinger, større problemstillinger, flere problemstillinger samt bestilling af beroligende- eller sovemedicin. Der afsættes typisk kun 5 minutter til en akutkonsultation.

Akuttelefonen:

Må kun benyttes ved absolut akutte situationer – herunder blødninger eller mistanke om hjerteproblemer. Ved alligevel, at ringe på akuttelefonen ved ikke-akutte problemstillinger, blokerer man for andre i eventuelle livstruende situationer. Tlf.: 42 92 19 65

Lægerne i Hørning

Skanderborgvej 1
8362 Hørning
Tlf.: 86 93 46 00
Fax: 86 93 00 60